TEP

Internetový obchod pro topení a vybavení koupelen. TEP Jablonec nad Nisou.

Prodej montáž servis instalace. Vše pro topení a vybavení koupelen.

Obchodní podmínky


uplatňované při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu (dále jen e-shop) společností TEP Jablonec, spol. s r. o. (dále jen prodejce)


OBSAH:
1. Objednávky
2. Způsob placení a cena za přepravu
3. Dodání zboží
4. Odstoupení od koupě ze strany kupujícího, reklamace, vracení zboží
5. Ochrana osobních údajů

1. Objednávky

Prodejce považuje za závazné objednávky, pokud byly přijaté:

 přes internetové rozhraní (tj. nákupní košík)
 elektronicky na e-mailovou adresu: eshop@tep-jbc.cz
 faxem na číslo  483 318 564 
 doručené písemně na poštovní adresu prodejce (tj. Pivovarská 17, 466 01 Jablonec n. N.)

Objednávky realizované jedním ze shora uvedených čtyř způsobů jsou prodávajícím považovány za závazné, nejsou-li stornovány kupujícím (prostřednictvím webového rozhraní, telefonicky, e-mailem) ještě týž den.

Náležitosti objednávky, nejde-li přes internetové rozhraní, vyžadované pro způsoby 1.2. až 1.5.:
• iniciály objednatele (jméno a příjmení v případě občana – nepodnikatele; obchodní firma a její IČ, popř. DIČ v případě podnikatelského subjektu)
• fakturační adresa (v případě firmy totožná s místem podnikání)
• dodací adresa včetně PSČ (je-li odlišná od fakturační adresy, popř. vyžaduje-li objednávající zaslání zboží jinam)
• alespoň jeden funkční kontakt (jméno + telefon, popř. e-mail)
• přesný název zboží včetně objednacího čísla
• počet kusů, popř. barva
• požadovaný způsob dopravy a úhrady zboží
• na objednávce musí být zřetelně vyznačena poznámka „e-shop“

Odesláním objednávky kupující potvrzuje souhlas s kompletním zněním Obchodních podmínek platných pro internetový obchod prodávajícího a současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku provedení objednávky.

Ověření a zrušení objednávky ze strany prodávajícího:
Prodejce si vyhrazuje možnost telefonicky ověřit platnost objednávky.
Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto výjimečných případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena
V případě, že taková situace skutečně nastane, bude prodejce zákazníka neprodleně kontaktovat a domluví s ním další postup (náhrada objednaného zboží, úplné/částečné storno objednávky, vrácení zálohové platby, atd.).

 
Částečné vyřízení objednávky:
V případě, že některá, nebo některé z objednaných položek nebudou skladem, zašle prodávající alespoň ty položky, které jsou okamžitě k dispozici. Přepravní náklady přitom hradí kupující pouze jednou (společně s první zásilkou).

2. Způsob placení

Možnosti placení:

2.1.   Dobírkou (zákazník platí při převzetí zboží příslušné přepravní firmě).
 

2.2.   Zálohovou platbou = převodem na účet  na základě proforma faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu (na jím uvedený kontakt). Zboží je odesláno po připsání platby na účet prodávajícího. V případě, že prodávající neobdrží platbu na účet do 30 dnů od data vystavení zálohové faktury, bude objednávka zákazníka automaticky stornována.

2.3.   V hotovosti v sídle prodávajícího v případě osobního odběru zboží.


Cena za přepravu:
Pozn.: veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné a kromě dopravného k nim již nejsou připočítávány žádné další poplatky (manipulační náklady, balné, pojistné, apod.):

CELKOVÁ HMOTNOST ZÁSILKY:      CENA ZA DOPRAVU:

Do 1 kg                                                    Kč 97,- (+ DPH)

Do 3 kg                                                    Kč 103,- (+ DPH)

Do 5 kg                                                    Kč 108,- (+ DPH)

Do 7 kg                                                    Kč 118,- (+ DPH)

Do 10 kg                                                 Kč 131,- (+ DPH)

Do 12 kg                                                 Kč 142,- (+ DPH)

Do 15 kg                                                 Kč 152,- (+ DPH)

Do 20 kg                                                 Kč 163,- (+ DPH)

Do 25 kg                                                 Kč 173,- (+ DPH)

Do 30 kg                                                 Kč 184,- (+ DPH)

Do 35 kg                                                 Kč 242,- (+ DPH)

Do 40 kg                                                 Kč 315,- (+ DPH)

Do 50 kg                                                 Kč 360,- (+ DPH)

Do 75 kg                                                 Kč 490,- (+ DPH)

Do 100 kg                                               Kč 550,- (+ DPH)

Do 150 kg                                               Kč 650,- (+ DPH)

Do 200 kg                                               Kč 1.000,- (+ DPH)

Do 300 kg                                               Kč 1.165,- (+ DPH)

Do 400 kg                                               Kč 1.200,- (+ DPH)

Do 500 kg                                               Kč 1.430,- (+ DPH)

V případě odeslání zboží na dobírku se k hodnotě zásilky připočítává paušální poplatek Kč 50,- (+ DPH).


Přechod vlastnického práva:
Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodejce.
 

3. Způsob dodání zboží

Dodací lhůta:
Standardní dodací lhůta je do 7 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude vyřízení objednávky trvat déle. V takovém případě bude zákazník telefonicky nebo e-mailem kontaktován a bude mu sdělen předpokládaný termín expedice zboží. Nebude-li pozdější termín zákazníkovi vyhovovat, má právo zrušit objednávku daného zboží bez udání důvodu.

Doklady zasílané se zbožím:
Spolu se zbožím je kupujícímu zaslána faktura – standardní daňový doklad a dodací list, popř. další dokumenty (záruční list, návod k obsluze, apod.). Není-li součástí zásilky záruční list, přebírá jeho funkci automaticky faktura.

V den odeslání zásilky bude zákazník informován e-mailem, popř. sms zprávou o předání zásilky přepravní službě. V případě dopravy zboží prostřednictvím služby PPL bude zákazníkovi zároveň sdělen kód zásilky, pomocí něhož může na stránkách společnosti PPL sledovat pohyb balíčku.  

Způsoby dodání zboží:

3. 1.  Přepravní službou PPL (balíky o celkové hmotnosti do 50kg)
 výhody:
• doručení do 24 hodin od podání (resp.do 18 hod. následujícího pracovního dne)
• možnost dodání zásilky do zaměstnání kupujícího
• softwarový monitoring zásilky pomocí čárového kódu (možnost sledování na internetu)
Pozn.: Lze sjednat i zaslání balíčku na Slovensko.

3. 2. Sběrnou službou ČSAD/Radialtrans, a. s. (zásilky o celkové hmotnosti nad 50kg)

3. 3. Osobní odběr na adrese prodávajícího (v pracovních dnech 7:00 – 16:30 hod.). V takovém případě není účtováno žádné přepravné. Najdete nás zde:

Odkaz na zobrazenou mapu: www.mapy.cz

Reklamace zásilky poškozené přepravou:
Příjemce je povinen upozornit na zřejmé nebo na povrchu zásilky znatelné poškození, nebo zřejmé a vně poznatelné částečné ztráty zásilky, ihned po jejím převzetí. Pokud poškození zásilky není patrné v okamžiku dodání, je možno ji reklamovat ve lhůtě dvou pracovních dnů po jejím dodání (zásilka musí být předložena ve stavu, ve kterém byla dodána a musí být prokázáno, že k jejímu poškození nebo úbytku obsahu nedošlo až po dodání). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


4. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, reklamace, vracení zboží

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (bez udání důvodu)
V případě zásilkové formy prodeje má kupující právo v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  

Přitom je třeba dodržet všechny níže uvedené podmínky:

- zboží nesmí být použito
- zboží musí být v originálním obalu a kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
- zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
- společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál daňového dokladu (fakturu), dodací list a vyplněný reklamační protokol (viz dále), popř. další dokumenty, které byly do originální zásilky přiloženy
- poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno
- vracené zboží nesmí být zasíláno na dobírku (taková zásilka nebude prodávajícím přijata)

Při uplatnění nároku na výměnu nebo vrácení zboží bez udání důvodu je třeba uplatnit následující postup:
a) zákazník vyplní reklamační protokol, který najde po přihlášení do uživatelské sekce (protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace)
b) vyplněný protokol je potřeba vytisknout a opatřit podpisem
c) protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat vracené nebo reklamované zboží


4.2. Reklamační řád a postup při uplatnění reklamace

4.2.1. Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt vyznačených v záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční lhůta je rovněž uvedena u každého zboží nabízeného prostřednictvím e-shopu. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě.

4.2.2. Podmínky záruky, reklamace zboží
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení výrobce, popř. autorizovaného servisu – pokud si ti vyžaduje povaha výrobku), bude takové zboží vyměněno za stejný bezvadný kus, popř. bude kupujícímu vrácena celá zaplacená cena.

4.2.3. Postup uplatnění reklamace

Po přihlášení do uživatelské sekce naleznete odkaz na „REKLAMAČNÍ PROTOKOL“ (ke stažení v pdf formátu).

Protokol obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro vyřízení reklamace, tj. identifikační údaje kupujícího, číslo faktury, důvod vrácení zboží, v případě reklamace popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace (tj. výměnu za bezvadný výrobek nebo vrácení peněz – jakým způsobem)

- vyplněný protokol  podepište, vložte do zásilky s reklamovaným zbožím
- reklamované zboží zašlete na adresu uvedenou na daňovém dokladu
- zásilka nesmí být poslána na dobírku

Na vyřízení reklamace a případné vrácení peněz má prodávající lhůtu 30 dnů od obdržení zásilky. V případě, že bude prodávající postupovat reklamaci výrobci nebo autorizovanému servisu, se tato lhůta prodlužuje o dalších 14 dnů.


5. Ochrana osobních údajů, souhlas s používáním osobních dat

Každý zákazník musí při registraci v internetovém obchodě (popř. na objednávce zasílané prodávajícímu) uvést údaje nutné k  jednoznačné identifikaci kupujícího a rovněž pro veškerou další komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
Veškeré údaje o kupujících a jejich dosavadních nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Tyto údaje jsou nutné pro bezproblémové zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a přípravu marketingových akcí (pro zákazníky, kteří při registraci udělí souhlas se zasíláním aktuálních nabídek a mimořádných sdělení o výprodejích, slevách, apod.)
Používáním internetového obchodu společnosti TEP Jablonec, spol. s r. o. kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů pro shora uvedené účely.

Každý registrovaný zákazník bude neprodleně odstraněn z databáze na základě žádosti zaslané na poštovní, popř. e-mailovou adresu prodávajícího.

 

 

 

 

 
PŘIHLÁŠENÍ
Zapomněl/a jsem heslo.


obsah košíku

Nákupní košík je prázdný.


AKCE

CO alarmy série XC Honeywell

Hlavní rysy a přednosti • detekce na bázi elektrochemického ...

CO alarmy série XC Honeywell

Hlavní rysy a přednosti • detekce na bázi elektrochemického ...

CO alarmy série XC Honeywell

Hlavní rysy a přednosti • detekce na bázi elektrochemického ...

Termostat CM707

Digitální programovatelný termostat CM707, 7-denní program, ...

Termostat CM907

Digitální programovatelný termostat CM 907 s podsvíceným ...


TEP Jablonec spol. s r.o., Pivovarská 17, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel: (+420) 483 710 226, fax: (+420) 483 318 564, e-mail info@protopeni.cz